Ailelere Yönelik Eğitim Programları

Ailelere Yönelik Eğitim Programları

Çocuk Gelişimine Katkı Sağlayan Denge ve Koordinasyon Oyunları​

Çocuklarda eğitimin en iyi gerçekleştirileceği yer ailedir. Çocuğun eğitimi her şeyden önce temel ruhî ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlıdır. Bunlar sevgi¸ disiplin ve özgürlüktür. Bu üç ihtiyaç¸ birbiriyle sıkı sıkıya bağlantılıdır ve birlikte karşılanır. Bebeklikte sevgi ihtiyacı yoğundur¸ ileri yaşlarda ise sevgi ihtiyacının yanında özgürlüğü sağlama ve disiplin verme gereği de ortaya çıkar. Ancak aile içinde sağlanan sevgi ve güven ortamını başka yerlerde sağlamak oldukça zordur.

 

Her ailenin¸ çocuğun eğitimiyle ilgili mutlaka doğru bilgilere sahip olması gerekir. Bu husus hiçbir şekilde ihmal edilmemelidir. Anne babaların çoğu¸ ebeveynlerinin kendilerini yetiştirme tarzından şikâyet ederken kendi çocuklarını nasıl yetiştirmek istedikleri konusunda ya fazla fikirleri yoktur ya da bu konuda düşünmeye vakit bulamazlar. Hayatlarını devam ettirirken ebeveynliğin kendiliğinden olacağını zannederler. Bu “pasif ebeveynlik tutumu” içine düşme hatası herkesin başına gelebilir. Ebeveynlik sadece olunan bir şey değil¸ yapılması gereken bir görevdir. Anne baba olmak¸ boş zaman olduğunda yapılan basit bir iş olarak değil ¸ aktif bir öncelik olarak seçilmelidir. Herkes iyi bir anne baba olabilir. Bu sadece ebeveynlik yapmaya hayatta öncelik vermeyi istemekle sağlanabilir. Çocukların¸ hayatı¸ anne babalarıyla birlikte aktif bir şekilde yaşayarak öğrenmeye¸ tanımaya ihtiyaçları vardır ve onlardan ayrı olarak¸ pasif bir şekilde bu¸ mümkün değildir. Yasalar da çocukların yetiştirilmesi görevini aileye vermiştir. Çocuğun bedensel¸ ruhsal ve sosyal gelişimi sevgi dolu sıcak bir ortamda yetişmesine bağlıdır. Böyle bir ortamı sağlayan ilk ve temel topluluk kuşkusuz ailedir. Herkes¸ ailesinin bedensel özellikleri gibi¸ düşüncelerini¸ inançlarını¸ tutumlarını da taşır. Çünkü bütün bunları çoğu zaman bilinçsizce¸ ailenin hayatından¸ uygulamalarından alır. Bu sebeple çocuk eğitiminde ailenin bilinçlendirilmesi büyük bir önem taşımaktadır.

 

Psikogym ailesi olarak yakın zamanda uygulamaya başlayacağımız ‘’Aile Eğitim Programları’’ ile alanda uzman eğitmenlerle aileleri buluşturarak ebeveynlerin doğru bilgiye ulaşmasını amaçlamaktayız.