Grup ve Bireysel Hareket Eğitimi

Grup ve Bireysel Hareket Eğitimi

 Yaşamın ilk yıllarında başlayan gelişim, çocuğun ileriki yaşlardaki yaşantısını büyük ölçüde etkileyecek bir süreçtir. İlk yıllar, çocuk gelişiminin hızlı olduğu kritik yıllardır. Bu erken gelişim yıllarında temeli atılan gelişimlerden biri de motor gelişimidir. Motor gelişim, yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Çocukluk dönemindeki motor öğrenmeler yetersiz olursa, ileriki yıllarda daha karmaşık olan öğrenmelerde gecikmeler yaşanabilir. Aynı zaman da motor gelişim, özellikle fiziksel ve biyolojik değişikliklerin etkisinde kalarak hareket becerilerini içermesinin yanı sıra diğer tüm gelişim alanları ile etkileşim içerisindedir. Çocuğun motor davranışları diğer gelişim alanları hakkında da önemli ipuçları vermektedir. Motor becerilerde hissedilen gerilikler, sosyal uyumsuzluklara, saldırganlığa ve duygusal bozuklukların ortaya çıkmasına neden olduğundan bir eğitimci tarafından çocukların motor beceri seviyelerinin belirlenmesi ve buna yönelik çalışmalar yapılması gerekmektedir. Spor ve hareket eğitimi; bebeklik döneminden itibaren özel olarak hazırlanmış ve yaş gruplarına uygun motor becerileri destekleyici fiziksel egzersizlerin yanı sıra bireylerin kendini ifade edebilmesi ve problem çözme yeteneğinin gelişmesine katkı sunan programdır. Hazırlanılan programların içerisinde bireyin ihtiyacına uygun olarak bireysel ve grup hareket eğitimi çalışmaları yapılmaktadır.

Bireysel hareket eğitimin de amaç,

 • Bireyin fiziksel çevresi içinde kendini ve bedenini kullanma kapasitesinin farkına varmasını sağlamak.
 • Bireyin koordinatif ve motor becerilerini geliştirmeyi amaçlamak.
 • Bireye yeterli hareket tepkileri kazandırmayı amaçlamak.
 • Bireyin; kuvvet, dayanıklılık, koordinasyon ve esneklik gelişimini sağlamak.
 • Bireyin postürünün düzeltilmesi ve gelişmesine yardımcı olmak.

Grup hareket eğitimin de ise amaç,

 • Bireysel hareket eğitimindeki amaçları desteklemenin yanı sıra; akranlarıyla etkileşim kurarak birlikte hareket edebilmeyi ve iş birliği kurma yeteneğini geliştirir. Duygusal ve sosyal kazançlar sağlar. Bireyin Grup içerisinde benliğini ifade etmesine ve özgüveninin gelişmesine yardımcı olur.

Denge, Koordinasyon Ve Dikkat Çalışmaları

 Çalışmalarımız denge dikkat ve koordinasyon içerikli tekli beceriler ve istasyonlu parkurlar halinde uygulamalar yapılarak ve bu uygulamaları farklı materyaller ile çeşitlendirerek yürütülmektedir.

 Dikkat: duygularla düşünceyi, bir olay ve bir nesne üzerinde toplama olarak tanımlanır.

Koordinasyon: Belirli bir amaca ulaşmak için bilinçli motor hareketlerin devamlılığı ahenkli ve uyumlu çalışması olarak tanımlanır.

 Denge: belirli bir yerde bir hareketi veya pozisyonu sürdürme durumunu devam ettirme olarak tanımlanır.

Geleneksel Çocuk Oyunları

 Günümüz koşulların da unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını tekrar hatırlatıyor, çocuklarımıza eğlence zeka hareket kabiliyeti gibi özellikler barındıran kültürel oyunlar ile tekrar buluşturuyoruz.

Özel Gereksinimli Bireylerde Etkileşim Temelli Spor Ve Hareket Eğitimi

 Otizm, doğuştan gelen, sebep olan nedenlerin tam olarak bilinmediği ve belirtileri yaşamın ilk üç yılında kendini gösteren, bireylerin sosyal etkileşim ve iletişim kurma becerilerini olumsuz yönde etkileyen ve tekrarlanan davranışlara neden olan nörogelişimsel bir bozukluktur. Otizmli bireyler motor becerileri sergileme yönünden sorun yaşamaktadırlar. Kaba motor becerileri kullanmalarında bazı farklılıklar görülebilir. Sınırlı motor koordinasyon, ince ve kaba motor fonksiyonlardaki, motor planlama konusundaki eksiklikler yaygındır. Akranlarıyla birlikte yapacakları fiziksel aktivitelerin çocukların sosyal ilişkilerine ve motor becerilerine katkı sağlamaktadır. Yapılan araştırmalarca beden eğitimi ve spor programlarına katılan otizm spektrum bozukluğu olan çocukların motor hareketlerinde ve sosyal ilişkilerinde iyileştirme olduğu ve bedensel aktiviteler ve oyunlar ile edindikleri kazanımların günlük yaşam becerilerine uyarlamada olumlu sonuçlar verdiği kanıtlanmıştır. Otizmli bireyler etkileşim temelli spor eğitimi vasıtasıyla duygusal ve sosyal kazançlar elde ettiği, iyi planlanmış bir program ile çocuk akran ilişkilerinde iyileşme, uyum içerisinde hareket etme ve işbirliği kurma yeteneğini geliştirmektedir. Bu sebeple etkileşim temelli spor eğitimi çocukların sosyal ilişkilerini ve iletişim becerilerini geliştirirken, stereotipik hareketlerini azaltmaya ve vücut farkındalığını kazandırmaktadır.

 Otizmli birey etkileşim temelli spor eğitimi yaparken motor becerilerini geliştirirken ayrıca çocuğun yaşam becerilerine de olumlu yönde katkılar sağlamaktadır. Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi, kendini ifade edebilmesi, yeni yollar ve yaratıcı çözümler aramasına yardım etmede spor eğitiminden yararlanılmaktadır. Bunlar dışında etkileşim temelli spor programlarının birçok olumlu katkısı bulunmaktadır.

 • Spor, bireyin fiziksel ve davranışsal gelişimine yardımcı olur.
 • Sinir, kas ve eklem koordinasyonunun gelişmesini sağlar.
 • Psikomotor becerileri geliştirir.
 • Bireyi topluma hazırlar. Taklit becerisi gelişir.
 • Vücut kontrolünü sağlamaya başlar.
 • Kendini ifade edebilmesine olanak sağlar, isteklerini sözlü veya beden dili ile ifade eder.
 • Stereotip hareketlerde azalmaya yardımcı olur.
 • Bireyin yaratıcılığını geliştirir, çocuk bedenini tanımaya başlar ve farkındalığının artmasında önemli rol oynar.
 • Bireyin bedenini tanımaya başladıkça özgüveni artar.
 • Bireyin genelleme yapmasına yardımcı olur, çocuk kazandığı becerileri günlük yaşamda kullanmaya başlar.
 • Dikkat eksikliği problemlerinin önüne geçer,
 • Kas ve eklemlerin normal düzeyde kullanılmasını sağlar,
 • Esnek olan ve dik durmaktan tuvalet alışkanlıklarına kadar birçok durumu etkileyen eklemlerin iyileştirilmesine katkı sağlar,
 • Uyku düzeninde yaşanan sorunları minimum seviyeye indirir, çocuklara uyku düzeni kazandırır,
 • Hiperaktiviteyi kontrol altına alır,
 • Çok sık rastlanılan bir durum olan obeziteyi önler, çocuğun yaşına uygun beden ağırlığına sahip olmasını sağlar,
 • En önemlisi de başka kişilerle iletişim kurma korkusunu yenerek sosyal hayata dahil olmasına yardımcı olur.