Hizmetler

Psikolojik Testler :

 Psikolojik testler; bireylerin duygu, düşünce, ilgi, tutum, kişilik özellikleri, yetenek ve davranışları gibi farklı açılardan standart koşullar altında gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu testler önceden yapılandırılmış şekilde uygulanmaktadırlar.

 Bireyle ilgili her yönüyle kısa zamanda değerlendirme yapabilmeyi sağlayan psikolojik testlerden, ihtiyaca göre farklı alanlarda yararlanılabilmektedir.

 

Kurumumuzda uygulanan testler

 • MOXO
 • WİSC-4
 • AGTE
 • MMPI
 • Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi

 

MOXO:

 Moxo Dikkat Testi bilimsel olarak onaylanmış bir testtir. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısının koyulmasına yardımcı olması sebebiyle sıklıkla tercih edilmektedir. Bu test, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun dört ana belirtisi olan; dikkat eksikliği, zamanlama problemi, dürtüsellik ve hiperaktivitenin ölçülmesini sağlar. 6 yaş ve üstü yaş aralığındaki kişilere bilgisayar ortamında uygulanmaktadır. Test sırasında katılımcıdan hedef ortaya çıktığında yanıt vermesi, hedef dışındakilere yanıtsız kalması istenir. Aynı zamanda bu test katılımcının görsel ve işitsel çeldiricilerden nasıl etkilendiğini belirlemektedir.

 

Ebeveyn hangi durumlarda test uygulanmasını isteyebilir?

 • İstekli olmasına ve çaba göstermesine rağmen başarı sağlamakta zorlanan,
 • Küçük yaştan itibaren hareketli olan ve sık sık yaralanan,
 • Günlük hayatında zamanlama problemi yaşayan,
 • Programlı çalışamayan, ödevleri son ana bırakan,
 • Olaylara gereğinden fazla tepki gösteren,
 • Dikkatini sürdürmekte güçlük çeken çocuklar için kurumumuzla MOXO testi için iletişime geçebilirsiniz.

 

Yetişkinler hangi durumlarda test uygulanmasını isteyebilir?

 • Normalden daha sık ev, iş, partner değiştiren,
 • Unutkanlık gösteren, toplantı ya da derslerde dikkatini sürdürmekte güçlük çeken,
 • Sık sık trafik kazası yapan,
 • İş hayatında kendinden beklenen performansı gösteremeyen,
 • Yoğun dikkat gerektiren işlerde çalışan bireyler kurumumuzla MOXO testi için iletişime geçebilir.

 

WİSC-4:

 WİSC-4 Zeka Testi 6-16 yaş aralığındaki bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. Test; sözel ve performans olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Her bölümün 6 alt testi vardır. Uzman eşliğinde uygulanan testin süresi ortalama 1-1.5 saattir. Test sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir. WİSC-4 çocukların güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmede fayda sağlamaktadır.

 

Sözel Testler

 • Genel Bilgi
 • Benzerlikler
 • Aritmetik
 • Sözcük Dağarcığı
 • Yargılama
 • Sayı Dizisi 

 

Performans Testleri

 • Resim Tamamlama
 • Resim Düzenleme
 • Küplerle Desen
 • Parça Birleştirme
 • Şifre
 • Labirentler

 

AGTE:

 Ankara Gelişimsel Testi (AGTE) 0-6 yaş aralığındaki bebek ve çocukların gelişimsel açıdan değerlendirebilmesi amacıyla uygulanmaktadır. Çocukların gelişim düzeyleri hakkında objektif bilgilere ulaşılmasını sağlamaktadır. Bu değerlendirme testi ebeveyn ve çocuğun bir arada olduğu ortamda yapılmaktadır. Test sürecinde hem ebeveyne yönelik sorular sorulmaktadır hem de çocuk gözlemlenmektedir. Gelişim dört alt alanda incelenmektedir. Bunlar; dil bilişsel gelişimi, ince ve kaba motor gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileridir. AGTE çocuğun gelişim düzeyi hakkında, hangi gelişim aşamasında olduğunu ve hangi becerilerinin geliştirilmesi için desteklenmesi gerektiğine yönelik gelişim çizelgesi hazırlanması için yol göstermektedir.

 

MMPI:

 Ruh sağlığını değerlendirmek, olası tanı ve teşhis koymak ya da kişilik özelliklerinin tespiti için 16 yaş üstü bireylere yaygın olarak uygulanan kişilik envanteri testidir.  Envanter hastalık tanısı dışında, cinsel, dini, politik ve sosyal tutumları, evlilik öncesi uyum düzeyini ölçmeyi ve iş mülakatlarında uygunluk derecesini belirlemeyi amaçlamaktadır.  556 sorudan oluşan testin zaman sınırlaması yoktur. Ortalama 1.5-2 saatte uygulanmaktadır.

 

Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi:

 Denver 2 testi 0-6 yaş aralığındaki çocuk ve bebeklerin gelişimsel sürecini takip etmeyi, anlamayı ve gözlemlemeyi sağlamaktadır. Çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendirmek ve risk altındaki çocukları izleyebilmek için 116 madde ve 4 alt bölümden oluşmaktadır. Test ebeveyn ve çocuğun bir arada olduğu ortamda yapılmaktadır. Ebeveynden gerekli bilgiler alındıktan sonra uygulanmaktadır. Yaklaşık 15-20 dakika sürmektedir.

 

Denver 2 testi neden uygulanmaktadır?

 • Çocukların olası sorunlar yönünden taranarak gelişim düzeyinin tespit edilmesi
 • Gelişimsel gerilik olduğundan şüphelenilen çocukların tespiti
 • Riskli bebeklerin (erken doğum, ailede gelişimsel sorunu olanlar gibi) izlemesini kolaylaştırmak amacıyla kullanılmaktadır.