Hizmetler

Gelişim Takipli Oyun Grubu :

 Doğdukları andan itibaren çocuklar çevrelerindeki dünyayı keşfetmek ve tanımak için duyularını kullanırlar. Her şeye dokunur, ağızlarına sokarlar, oyuncakları birbirine vurarak farklı sesler çıkarırlar. Bebek ve çocukların doğal davranışları gözlendiğinde keşfetme döneminde duyularını nasıl kullandıkları fark edilir. İşte duyusal oyunların temeli de tam olarak bu doğal yapıya dayanır. Bazı çocuklar etraflarında kalabalık bir çocuk grubu olduğunda sesler ve gördükleri karmaşa nedeniyle adapte olmakta, oyuna katılmakta zorlanabilir. Duyularını keşfetme konusunda yeterli deneyime sahip olan çocuklar kendisi için o anda önemli olmayan uyaranları engelleyebilir. Ortama daha kolay adapte olabilirler. Çocukların duyularını keşfetmeleri için ise bol uyaran alacakları özgür alanlara ihtiyacımız vardır. Bu alanı sağlamanın eğlenceli yollarından biri duyusal oyunlar kurgulamaktır. Erken çocukluk döneminde duyusal oyunlar, beyin gelişiminde önemli bir rol oynar. Çünkü duyusal uyarımlar, duyusal entegrasyonun ve bilişsel gelişimin esaslarındandır. Yeni dokuları, renkleri ve şekilleri öğrenen çocuklar, edindikleri deneyimler ve duyuları arasında bağlantı kurar. Bu da deneyimlerine uyan kelimeleri hatırlamalarına yardımcı olur.

 Gelişim takipli oyun grubumuzda öncelikle çocuğa gelişim testi uygulanmakta ve gelişiminin takibinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. Oyun grupları ebeveyn katılımlı gerçekleşmektedir. Çalışmalarda çocukların sosyal, bilişsel ve fiziksel gelişimleri uzman psikolog tarafından gözlemlenmekte ve aileye bilgi verilmektedir.

 

1.İnce ve Kaba Motor Becerileri

 Duyusal oyun, çocukların hem ince hem kaba motor becerilerini geliştirmesini destekler. Çocuklar, inşa etme, boşaltma, karıştırma gibi dokunsal oyunlar ile motor becerilerini geliştirir hareketlerinin koordinasyonunu sağlamayı öğrenir.

 

2.Sosyal Etkileşim

 Tüm çocukların ilgisini çeken ve dâhil olabileceği bir oyun türü olan duyusal oyun sayesinde çocuklar birlikte oynayabilir, beraber problemleri çözmeye uğraşabilir. Böylece hem sosyal becerilerini geliştirirler hem de başkalarıyla nasıl oynayacaklarını öğrenebilirler.

 

3.Sakinleştirici Etki

 Duyusal oyun, çocukların sakinleşmesine ve uyarılma seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabilir. Suzanne Messer’a göre durgun çocukları harekete geçirmek için bir araç olarak kullanılabilir. Öte yandan aşırı hareketli ya da dikkat etmekte zorlanan çocuklara da yardım edebilir.

 

4.Eğlence

 Duyusal oyunlar sadece eğitsel değerleriyle değil aynı zamanda çocukların keyifli bir vakit geçirmesi için de öne çıkan bir araçtır.