Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama

Çocuk Gelişimine Katkı Sağlayan Denge ve Koordinasyon Oyunları​

Çocuklarda oyun temelli yapılan çalışmalar bir çocuğun eğitimi, gelişimi ve kendini keşfetmesi için en iyi yöntemdir. Yaratıcı Drama dersi çocuklarımızın hayal güçlerini geliştiren, kendisini ve hayatı tanımalarını sağlayan bir öğrenme aracıdır. Eğitmen tiyatro tekniklerini kullanarak oyun ve doğaçlamalara yer vererek, çocuklarımızın sosyal iletişimini güçlendirirken hayata uyum sağlamalarını da kolaylaştırmaktadır. 

 

Yaratıcı Drama eğitiminin çocuklara faydaları saymakla bitmez fakat belli başlıklar altında toplamak gerekirse drama  atölyemizin başlıca yararları: 

 

 • Çocuklarınızın hayata uyum sağlamasını kolaylaştırır. 
 • Kendilerini ifade etme yeteneklerini geliştirir. 
 • Drama eğitimi çocuğunuzun yaratıcılığını arttırır. 
 • Kişiliğini güçlendirir ve açık bir kimlik kazandırır. 
 • Drama eğitimi almanın avantajları arasında yaparak ve yaşayarak dünyayı daha iyi tanımaları da yer alır. 
 • Drama eğitimleri çocuklarınızın potansiyellerinin de ortaya çıkmasını sağlar. 
 • Yaşıtlarını gözlemleme fırsatı sunar. 
 • Hayal güçlerini geliştirirler. 
 • Drama sayesinde çocuklarınızın estetik ve sanat algıları oluşur. 
 • Drama eğitimi almanın yararları arasında kendine güven duyma, bağımsız düşünme ve karar verme becerilerinin gelişmesi de vardır. 
 • Drama eğitimi ayrıca farklı olay ve durumlara karşı çocuklarınızın deneyim kazanmasını sağlar. 
 • İş birliği yapabilme özelliğini geliştirerek, sosyal duyarlılık yaratır. 
 • Empati yapmayı öğrenir ve olaylara başka açılardan bakma becerisini geliştirir. 
 • Başkalarıyla olan benzerlik ve farklılıklarını keşfeder. 
 • Kendini eleştirmeyi öğrenir. 
 • Drama eğitimi sayesinde sözsüz iletişim yönünü geliştirir. 
 • Bedenin sınırlarını fark eder. 
 • Doğaçlama yapma becerisi kazanır. 
 • Konuşma, dinleme, okuma, yazma becerilerini geliştirerek ifade yeteneğini arttırır. 

 

Yaratıcı Drama hayatı ve kendini tanımayı öğreten çalışmalar ile birlikte çocuğunuzun yaşamını baştan aşağı değiştirir. Klasik eğitim metotlarının yanında özgürlükçü ve hayal gücüne dayanan eğitim metodunu benimser. Çocuklarınıza tiyatro ve drama eğitimleri aldırarak sanatsal bakış açısı kazanmalarını ve yaşamı keşfetmelerini sağlar.